top of page
Người vận hành chiết rót và đóng gói

Vai diễn:

 

Bạn sẽ làm công việc giám sát và kiểm soát quá trình sản xuất. Ngoài ra, bạn sẽ chịu trách nhiệm cho một số nhiệm vụ  trong lĩnh vực bảo trì, kiểm soát chất lượng và đăng ký dữ liệu quy trình.  Vị trí này được đặt tại công ty sản xuất năng động mới thành lập của chúng tôi có trụ sở tại khu công nghiệp VSIP II-A, tỉnh Bình Dương.

 

Các nhiệm vụ sẽ bao gồm nhưng không giới hạn:

 

Giai đoạn khởi động

 

 • Hỗ trợ lắp đặt thiết bị cơ khí

 

Giai đoạn hoạt động

 

 • Làm việc theo các hướng dẫn quy định an toàn

 • Chịu trách nhiệm đảm bảo sản phẩm có chất lượng tối ưu thông qua việc vận hành các máy chiết rót và đóng gói theo các tiêu chuẩn vận hành và chất lượng, đảm bảo sản phẩm sạch và vô trùng

 • Vận hành máy bao gồm khởi động , chuyển đổi, làm sạch và dừng cài đặt

 • Xác định các sai lệch trong quá trình sản xuất và  can thiệp khi cần thiết

 • Thực hiện kiểm tra chất lượng bắt buộc

 • Ghi chép cẩn thận dữ liệu sản xuất và chất lượng

 • Chịu trách nhiệm bảo trì máy móc định kỳ

 • Duy trì nơi làm việc ở mức GMP

 • Đóng góp vào quá trình cải tiến liên tục

 

Yêu cầu:

 

 • Bằng Cử nhân Công nghệ Thực phẩm

 • Kinh nghiệm tối thiểu 3 năm trong lĩnh vực sản xuất dược phẩm / thực phẩm lỏng vô trùng

 

Hồ sơ ứng viên:

 

 • Khả năng hành động  nhanh chóng và thích hợp

 • Chú ý đến chất lượng

 • Có khả năng làm việc  trong một đội

 • Sáng kiến

 • Người lập kế hoạch và tổ chức tốt

 • Sẵn sàng học hỏi và phát triển

 

Nếu bạn tin rằng bạn đáp ứng được các yêu cầu và muốn trở thành một phần của đội năng động của chúng tôi, vui lòng gửi CV và Thư xin việc của bạn đến Career@deneast.com với vị trí bạn đang ứng tuyển trong chủ đề này.

bottom of page