top of page
SHE và Giám đốc Cơ sở

Vai diễn:

 

Người đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển, điều phối và thực hiện các chương trình an toàn, sức khỏe và môi trường tại công ty sản xuất năng động mới thành lập có trụ sở tại khu công nghiệp VSIP II-A, tỉnh Bình Dương.

 

Các nhiệm vụ sẽ bao gồm nhưng không giới hạn:

 

An toàn, Sức khỏe và Môi trường (SHE)

 • Xây dựng và thực hiện các quy trình và thủ tục (SOP) để đảm bảo địa điểm tuân thủ luật pháp và quy định địa phương và toàn cầu 

 • Chịu trách nhiệm phát triển và duy trì hệ thống ISO 14001 và OHSAS 18001 của công ty và các tài liệu liên quan khác 

 • Phân tích các điều kiện và hành vi SHE và đề xuất các thay đổi để liên tục cải thiện hiệu suất SHE của trang web

 • Chịu trách nhiệm chính về việc triển khai các hệ thống, thủ tục và thực tiễn làm việc để đảm bảo trạng thái tuân thủ “sẵn sàng đánh giá”

 • Duy trì và cập nhật các quy trình và thủ tục (SOP) để đảm bảo trang web tuân thủ luật pháp và quy định của địa phương và toàn cầu

 • Xem xét, phân tích và / hoặc phê duyệt các báo cáo phát triển thiết kế kỹ thuật, kế hoạch và thông số kỹ thuật để tuân thủ các tiêu chuẩn và quy định về sức khỏe và môi trường

 • Đảm bảo điều tra kỹ lưỡng tất cả các sự cố và cung cấp kiến thức chuyên môn và tham gia vào tất cả các cuộc điều tra sự cố SHE được tiến hành tại chỗ

 • Phối hợp / tạo điều kiện cho tất cả các khóa đào tạo về an toàn và môi trường tại chỗ 

 • Quản lý các chương trình đào tạo về phòng ngừa và bảo vệ tai nạn an toàn 

 • Chịu trách nhiệm phối hợp đánh giá nội bộ và bên ngoài thường xuyên 

 • Chịu trách nhiệm thực hiện các chương trình nâng cao nhận thức chung về SHE 

 • Quản lý Hệ thống Quản lý Rủi ro (rủi ro về an toàn tại nơi làm việc và sức khỏe)  

​​

Quản lý cơ sở

 

 • Phát triển và thực hiện một chương trình quản lý cơ sở vật chất bao gồm các yêu cầu về bảo trì phòng ngừa và vòng đời 

 • Tiến hành và lập hồ sơ kiểm tra cơ sở thường xuyên 

 • Đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn sức khỏe và an toàn và quy tắc ngành 

 • Phân bổ và quản lý không gian cơ sở để đạt hiệu quả tối đa 

 • Giám sát việc bảo trì, sửa chữa cơ sở vật chất và thiết bị 

 • Giám sát việc tân trang và cải tạo cơ sở 

 • Lập kế hoạch và quản lý các dịch vụ trung tâm của cơ sở như lễ tân, an ninh, dọn dẹp, phục vụ ăn uống, xử lý chất thải và bãi đậu xe 

 • Điều phối và giám sát hoạt động của các nhà cung cấp theo hợp đồng 

 • Quản lý mối quan hệ giữa nhà thầu và nhà cung cấp 

 • Quản lý và xem xét các hợp đồng dịch vụ để đảm bảo đáp ứng nhu cầu quản lý cơ sở  

 

Yêu cầu:

 

 • Bằng Cử nhân Kỹ thuật

 • Chứng nhận nhân viên an toàn

 • Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong môi trường sản xuất

 • Kiến thức tốt với các Tiêu chuẩn và Quy định SHE của Việt Nam và Quốc tế

 • Kiến thức tốt về thực hành quản lý Cơ sở vật chất 

 • Có kinh nghiệm về ISO 14001 và OHSAS 18001

 • Tiêu chuẩn nghề nghiệp cao và đạo đức làm việc vững vàng

 • Người bản ngữ với tiếng Anh viết và nói thành thạo

 

Hồ sơ ứng viên:

 

 • Tự khởi đầu, chủ động

 • Sáng kiến, khả năng học hỏi linh hoạt và nhanh chóng

 • Phân tích mạnh mẽ và  kỹ năng theo dõi

 • Phương pháp thực hành

 • Xuất sắc trong kỹ năng lập kế hoạch và giải quyết vấn đề

 • Khả năng giao tiếp hiệu quả cả bên trong và bên ngoài

 • Khả năng làm việc hiệu quả trong nhóm

 

Nếu bạn tin rằng bạn đáp ứng được các yêu cầu và muốn trở thành một phần của đội năng động của chúng tôi, vui lòng gửi CV và Thư xin việc của bạn đến Career@deneast.com với vị trí bạn đang ứng tuyển trong chủ đề này.

bottom of page